Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie

België zal van 1 januari tot en met 30 juni 2024 het Voorzitterschap van de Raad van de EU opnemen.

Image
EU 2024 Logo

Als voorzitter van de Raad, zal België de Europese agenda leiden en de samenwerking tussen de Lidstaten bevorderen. Het doel is om de Europese Unie (EU) te versterken en vooruitgang te boeken op verschillende gebieden, zoals klimaatverandering, economische groei en sociale cohesie. België treedt dan op als neutrale bemiddelaar om het wetgevende werk te leiden en te zoeken naar compromissen tussen de EU-lidstaten.

Tijdens het Belgische voorzitterschap zullen er verschillende topbijeenkomsten en conferenties plaatsvinden, waarbij belangrijke beslissingen worden genomen over de toekomst van de Europese Unie. België zal nauw samenwerken met de andere EU-lidstaten en -instellingen, zoals de Raad, de Europese Commissie en het Europees Parlement.


Meer algemene informatie kan worden gevonden op de officiële website van het voorzitterschap: belgium24.eu.

De bevoegdheidsdomeinen van het FAVV die op Europees niveau worden behandeld, maken deel uit van de “Agrifish”- filière, die tijdens de periode van het voorzitterschap zal worden voorgezeten door de Federale Minister van Landbouw, David Clarinval (met uitzondering van het onderdeel Visserij, dat zal worden voorgezeten door Vlaanderen), die ook de voogdijminister van het Agentschap is.

Het FAVV werkt nauw samen met de andere federale en gewestelijke overheidsinstellingen die deel uitmaken van deze sector , met name in het kader van de formele algemene coördinatie die wordt georganiseerd.

Het FAVV zal de formele groepen van de “Chief Veterinary Officers (CVO)” voorzitten via de Belgische CVO, Chantal Rettigner (tevens Directeur “Dierengezondheid en Veiligheid van de Dierlijke Producten” bij het Agentschap), alsook de groepen “Potsdam” en "Roosendaal” die gewijd zijn aan de uitvoer naar derde landen via de Directeur Internationale Zaken, Leslie Lambregts.
Het FAVV zal ook de groep “Heads of Agencies (HoA)” voorzitten via zijn Gedelegeerd Bestuurder, Herman Diricks.
Het Agentschap zal het Vicevoorzitterschap waarnemen van andere groepen die worden voorgezeten door de FOD Volksgezondheid, zoals die van de “Chief Plant Health Officers (COPHS)”, via Michaël Colson, de adjunct-COPHS (en Directeur “Plantenbescherming en Veiligheid van de Plantaardige producten” bij het Agentschap), of ook nog de groep “Food safety” via Katrien Beullens, de Chief Food Safety Officer (en Directeur “Transformatie en Distributie van levensmiddelen” bij het Agentschap).

De thema’s die meer specifiek zullen worden behandeld door het FAVV hebben betrekking op voedselveiligheid en diergezondheid en dit alles binnen de context van “One Health”.

Wat betreft voedselveiligheid, zal de nadruk worden gelegd op “Food safety culture” en de nieuwe technologieën die toelaten om de voedselveiligheid te beheersen.
Wat betreft diergezondheid, zal de prioriteit worden gegeven aan preventie, en meer bepaald bioveiligheid en vaccinatie. Het tekort aan dierenartsen zal ook worden besproken.

Ten slotte, zal het FAVV de logistieke en financiële ondersteuning van zijn voogdijminister verzekeren.

Agenda:

Naast de formele vergaderingen die regelmatig worden georganiseerd in de gebouwen van de Raad van de EU, zullen de volgende specifieke evenementen worden georganiseerd die bestemd zijn voor specifieke doelgroepen (op uitnodiging).

De publieke presentaties zullen beschikbaar worden gesteld via ad hoc geactiveerde links.