Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Foodweb voor operatoren

Als bedrijf (onderneming of vestigingseenheid) actief in de voedselketen, kan u zelf uw toegang tot het Foodweb portaal en zijn applicaties beheren:

Bijkomende info vindt u in de gebruikershandleiding (PDF).

Via Foodweb kan u uw eigen dossier en al uw voorgaande aangiftes en facturen raadplegen. U kunt via deze weg ook een aanvraag indienen om uw activiteiten in de voedselketen te registreren of te wijzigen.

Om te weten wat u concreet hiervoor moet doen, raadpleeg de handleiding voor operatoren (PDF)

AANMELDEN BIJ DE TOEPASSING


Via het publieke gedeelte van Foodweb kunt u ook nagaan of uw leveranciers gekend zijn bij het FAVV. Dit publieke gedeelte is voor iedereen toegankelijk (geen passwoord nodig). Meer info? Foodweb voor consumenten.