Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Nationale controleactie op de etikettering van voorverpakte levensmiddelen in de detailhandel

Van dinsdag 11 juni tot en met maandag 17 juni 2024, houdt het FAVV een algemene controleactie op de etiketten van levensmiddelen.


Wat is het doel?

Met deze aangekondigde controleactie wil het FAVV nagaan of de etiketteringsregels nageleefd worden. Etiketten zijn een belangrijke bron van informatie voor de consument. Zo moet het etiket een houdbaarheidsdatum bevatten, de juiste allergeneninformatie weergeven, in de juiste taal zijn opgesteld,… Door deze actie op voorhand aan te kondigen hoopt het FAVV om de voedingsbedrijven bewust te maken van het belang van een juist etiket om de voedselveiligheid te garanderen.


Voor wie is de actie bedoeld?

De etiketteringscontroles zullen gehouden worden op voorverpakte producten die rechtstreeks aan de consument worden verkocht in de detailhandel.


Hoe bereid je je voor?

We hebben een aantal hulpmiddelen ter beschikking: