Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bijna 6 op 10 consumentenklachten leiden tot maatregelen op het terrein

Op de Internationale Consumentendag benadrukt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) de toegevoegde waarde van de consument bij het waarborgen van voedselveiligheid. In 2023 ontving het Meldpunt voor de Consument van het FAVV 4865 klachten. Een cijfer dat stabiel blijft tegenover het jaar 2022 (4998). Bijna 6 op 10 klachten resulteren zelfs in concrete maatregelen. Hiermee toont het Agentschap aan hoe cruciaal de betrokkenheid van consumenten is bij het handhaven van de veiligheid van ons voedsel.

Meer info