Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Vogelgriep H5: vanaf 6 april geen verplichte ophokplicht meer voor pluimvee en vogels

De sanitaire toestand rond vogelgriep is de laatste maanden gunstig geëvolueerd. Zo is er in 2024 nog geen enkele besmetting vastgesteld bij pluimveehouderijen en particuliere houders. Ook bij wilde vogels is de viruscirculatie sterk afgenomen. Deze verbetering is ook in de buurlanden opgemerkt. Bepaalde maatregelen kunnen daarom opnieuw worden versoepeld. Meer bepaald zal het vanaf zaterdag 6 april voor professionele houders en geregistreerde hobbyhouders niet langer verplicht zijn om hun pluimvee en vogels op te hokken. Voor particuliere houders was er geen ophokplicht van kracht.

Meer info