Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

World Food Safety Day: 21 Europese Voedselagentschappen ontdekken in België hoe artificiële intelligentie en robots kunnen bijdragen aan voedselveiligheid  

Op 7 juni, niet toevallig de World Food Safety Day, brachten de bestuurders van verschillende Europese voedselagentschappen een bezoek aan het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO). Deze groep “Heads of Food Safety Agencies” (*) wilt de voedselveiligheid continu verbeteren, door na te denken over nieuwe risico’s, vernieuwingen op te volgen en het belang van de voedselveiligheidscultuur bij bedrijven te benadrukken. Aan de hand van verschillende demonstraties met o.a. robots en drones en een bezoek aan een proeffabriek, werd aangetoond hoe technologie en wetenschap de voedingsbedrijven kunnen helpen in een veiliger productieproces. Het wierp meteen ook een blik over hoe de controles door de Agentschappen er in de toekomst zouden kunnen uitzien. Het bezoek kadert in een 3-daags bezoek aan België binnen het Europees voorzitterschap.  

Meer info