Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Voedselveiligheid in de Europese Unie

Image
Logo EFSA

De Europese Overheid voor Voedselveiligheid (EFSA) is de hoeksteen van de Europese Unie (UE) inzake de risico-evaluatie van de veiligheid van levensmiddelen bestemd voor humane en dierlijke consumptie.
De EFSA verstrekt in nauwe samenwerking met de nationale autoriteiten en in open overleg met de belanghebbende partijen onafhankelijke wetenschappelijke adviezen en duidelijke communicatie over de bestaande en nieuwe risico's.