Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Wetenschappelijk comité

Het Wetenschappelijk Comité is een onafhankelijk adviesorgaan ingesteld bij het FAVV. Het heeft een centrale positie in de evaluatie van de risico’s in de voedselketen.

De hoofdtaak van het Wetenschappelijk Comité bestaat uit het geven van onafhankelijk wetenschappelijk advies met betrekking tot risicobeoordeling en risicobeheer in relatie tot de bevoegdheden van het FAVV onder andere over:

  • (opkomende) risico’s in de voedselketen (voedsel, diervoeder, dierengezondheid en plantenbescherming);
  • alle ontwerpen van wet en koninklijk besluit met betrekking tot risicobeoordeling en risicobeheer van de voedselketen, dierengezondheid en plantenbescherming;
  • het analyse- en inspectieprogramma;
  • de autocontrolegidsen.

Het Wetenschappelijk Comité brengt advies uit op vraag van de Gedelegeerd bestuurder van het FAVV, de Voogdijminister of op eigen initiatief.

Om de onafhankelijkheid te benadrukken heeft het Wetenschappelijk Comité een eigen website.

Bezoek de website van het Wetenschappelijk Comité