Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Terugroeping van het FAVV

Yellow Crystal Ghee van het merk Arma
Image
Vegetable Ghee

Naar aanleiding van een melding via het RASFF (systeem voor snelle waarschuwingen voor levensmiddelen en diervoeders), haalt het FAVV het product Yellow Crystal Ghee van het merk Arma uit de handel en roept het terug bij de consumenten wegens een te hoog gehalte aan aan glycidyl-esters.

Het FAVV vraagt om het product niet te consumeren en het terug te brengen naar het verkooppunt waar het gekocht werden.

Beschrijving van het product:
Naam van het product : Yellow Crystal Ghee
Merk : Arma
Houdbaarheidsdatum (THT) : 23/12/2024
Lotnummer : 3000123820
Gewicht :  1,5kg

Het product werd verdeeld via verschillende verkooppunten.

Voor bijkomende informatie kunt u contact opnemen met het meldpunt van het FAVV : 0800/13.550 of meldpunt@favv.be.

Belangrijke informatie

Datum
Type productprobleem
Terugroeping

Product(en)
Yellow Crystal Ghee van het merk Arma
Probleemstelling
Te hoog gehalte aan glycidyl-esters