Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

In 2022 was het FAVV populairder dan ooit bij consumenten: Gemiddeld 45 klachten en vragen bereiken dagelijks het Meldpunt voor de consument

Met bijna 5000 klachten en zo’n 6600 vragen, werden in 2022 opnieuw een record aantal meldingen gedaan bij het Meldpunt voor de Consument van het FAVV. Vragen over de informatie op een etiket of de houdbaarheidsdata, een probleem met een levensmiddel dat werd gekocht, vragen over de toelating van voedingsbedrijven… Voedselveiligheid leeft meer dan ooit onder consumenten, die steeds vaker hun weg vinden naar het voedselagentschap. Voor het FAVV zijn deze meldingen een belangrijke bron van informatie. Op die manier draagt elke klacht en elke vraag bij tot een continue bescherming van de consument.

In 2022 ontving het Meldpunt exact 4998 klachten, of gemiddeld 20 klachten per werkdag. Dit is een stijging van 27% ten opzichte van het jaar 2021, waarin de horeca door corona nog een tijd de deuren (deels) gesloten moest houden. Naast deze klachten behandelden de medewerkers van het meldpunt ook 6628 vragen, of gemiddeld 26 per werkdag. Een duidelijke piek van vragen kan worden geconstateerd tijdens een voedselincident bij een chocoladebedrijf.

Voedselvergiftigingen, hygiëne bij voedingsbedrijven en bewaarmethode, vormen top 3 van de klachten

Ongeveer één derde (31%) van het aantal klachten die we in 2022 ontvingen, waren afkomstig van mensen die ziek werden en vermoeden dat dit komt door het eten van een bepaald levensmiddel. Dit is een lichte stijging van 5% tegenover vorig jaar. Verder ging een kwart van de behandelde klachten over hygiëne bij voedingsbedrijven en 17% over zaken die te maken hebben met de bewaarmethode zoals temperaturen, houdbaarheidsdata,…

De consumentenklacht als aanleiding voor een onderzoek ter plaatse

De klachten die het Meldpunt voor de consument ontvangt, worden prioritair doorgestuurd naar de controleurs die ter plaatse de nodige vaststellingen kunnen doen. Bijna elke klacht in 2022 (92%) werd door het FAVV behandeld binnen de 30 dagen. In 1 op 2 gevallen, konden onze medewerkers op het moment van de controle vaststellen dat de klacht gegrond was, en namen ze de nodige maatregelen.

45% van de consumentenvragen gaat over een teruggeroepen product

Bijna 3000 vragen die in 2022 werden gesteld bij het Meldpunt gingen over de terugroepingen en waarschuwingen van voedingsbedrijven die het FAVV helpt verspreiden. Consumenten vragen zich af wat het risico is wanneer ze de producten hebben geconsumeerd, hoe ze de producten kunnen identificeren en waar ze terecht kunnen wanneer ze een product reeds gekocht hebben. Ongeveer één derde van alle vragen in 2022 (2086 vragen) werden gesteld net voor Pasen, naar aanleiding van de terugroeping van een aantal Kinderproducten.

Daarnaast hebben consumenten ook vragen over hoe ze producten het best bewaren, hoe ze hun pluimvee het best beschermen tegen vogelgriep en wat het verschil is tussen een TGT en een THT-datum. Met deze informatie weet het FAVV wat er leeft onder consumenten, en speelt hierop in bij sensibiliseringscampagnes.

Over het hele jaar 2022 genomen werd 99% consumentenvragen beantwoord binnen de vier werkdagen.

Consument blijkt tevreden van het Meldpunt van het FAVV!

De 782 consumenten die deelnamen aan een tevredenheidsenquête, gaven een score van 8,6/10 voor de dienstverlening van het Meldpunt. 88% zou het Meldpunt dan weer aanbevelen aan anderen. We blijven dagelijks met de consument in contact en beantwoorden al hun vragen en/of klachten.

David Clarinval, federaal minister van Landbouw: "Het recordaantal klachten dat in 2022 bij het meldpunt van het FAVV werd ingediend, toont aan dat de consument steeds meer aandacht heeft voor voedselveiligheid. De rol van de consument mag niet worden onderschat: de klachten (waarvan de meeste binnen 30 dagen worden afgehandeld) hebben een rechtstreekse meerwaarde voor de bescherming van onze voedselketen.”

Een vraag? Een klacht over voedselveiligheid? Aarzel niet om contact op te nemen met het FAVV via het Meldpunt voor de consument!

Het FAVV is op verschillende manieren te bereiken. De meest efficiënte manier om een snel en volledig antwoord te krijgen is het invullen van een eenvoudig online formulier.

Daarnaast is het Meldpunt ook te bereiken via het mailadres meldpunt@favv.be. Voor wie geen fan is van digitaal contact, bestaat een gratis telefoonnummer (0800/ 13 550), dat te bereiken is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur en op woensdag van 13.00 tot 16.30 uur. Vragen stellen kan ook via sociale media kanalen van het FAVV: Facebook en Twitter.

Video van het FAVV - Wij zijn er voor jullie
  Contactpersoon voor de pers:
Liesbeth Van de Voorde
liesbeth.vandevoorde@favv.be
Tel.: 0479 77 73 04

Bijkomende informatie

Publication date
Laatst bijgewerkt
26 Jun 2023

Type document
Persbericht