Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
meldpunt flyer

Meldpunt voor de consument

U vindt op dit blad :
- de gegevens van het Meldpunt (telefoon- en faxnummer, e-mailadres)
- de soort klachten of vragen die het meldpunt behandelt
- hoe u een klacht kunt indienen

Bijkomende informatie

Publication date
Laatst bijgewerkt
09 Apr 2024
Publication pages
8

Type document
Brochure
Thema's
  • Voeding
  • Controles door het FAVV en interne controles door bedrijven