Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Meldingsplicht

Elke exploitant moet het FAVV onmiddellijk inlichten wanneer hij van oordeel is of redenen heeft om te denken dat een product dat hij ingevoerd, geproduceerd, geteeld, gekweekt, bewerkt, gefabriceerd of verhandeld heeft, schadelijk kan zijn voor de gezondheid van mens, dier of plant.

Als u twijfelt, raadpleeg dan het document Meldingsplicht en meldingslimieten om de gevallen te identificeren waavoor in België meldingsplicht geldt.

Vond u deze informatie nuttig?

Answer