Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Erkenning behouden

Eens erkend is uw labo onderworpen aan een aantal regels waaraan het moet (blijven) voldoen en een aantal te volgen procedures. Op deze pagina vindt u een overzicht.

Als erkend laboratorium hebt u toegang tot Intralab, het beveiligde netwerk voor de labotaoria die met het FAVV samenwerken. Daar vindt u alle informatie die u nodig hebt.

Is uw labo (nog) niet erkend? Ga dan naar erkenning bekomen.

Algemeenheden

Datum
publicatie


Onderwerp

19/06/2024

Lijst van de erkende laboratoria en de erkende analyses (v184)

04/05/2012

Evaluatie van immunoassay kits voor de bepaling van het gehalte aan aflatoxine in maïs en rijst (En)

24/09/2010

Evaluatie van immunoassay kits voor de bepaling van ochratoxine A in granen (En)

03/09/2009

Administratieve en experimentele evaluatie van snelle commerciële testkits voor de bepaling van deoxynivalenol in granen (En)

15/09/2006

Correctie voor terugvinding

 

Dienstnota's

Datum
publicatie


Onderwerp

26/02/2024 Lijst van de erkende microbiologische methoden (v37)
20/12/2023 Accreditatie van de analyses uitgevoerd in het kader van het koninklijk besluit van 26 januari 2023 betreffende de bestrijding van rundertuberculose (KB tuberculose)

17/05/2023

Gezondheidscontroleprogramma van mycoplasmosen

14/02/2023

GGO-screeningsanalyses in voedingsmiddelen en dierenvoeders in het kader van het FAVV-analyseplan

19/07/2023

Nationale programma's voor de bestrijding van Salmonella bij pluimvee - Samenvatting (v13)


   > Bijlage 3

21/11/2022

Nota aan de officiële laboratoria die trichinenlarven opsporen

Nieuwsbrief 2021-2 aan de erkende laboratoria voor de detectie van Trichinella (15/12/2021)

Nieuwsbrief 2021-1 aan de erkende laboratoria voor de detectie van Trichinella (01/10/2021)

                                   > Bijlage

24/06/2021 Bewaartermijnen voor monsters in de laboratoria

   > Bijlage 1: Lijst bewaartermijnen

26/08/2020

Informatie over de publicatie van het Ministerieel besluit van 24/08/2020 houdende dringende maatregelen voor het epidemiologisch toezicht op het SARS-CoV-2-virus bij dieren en om de verspreiding ervan in nertsenhouderijen te voorkomen.

16/03/2020

Impact van COVID-19 op de analyses die door het FAVV zijn toegewezen aan erkende laboratoria
 

05/04/2019

Bestrijding van de ziekte van Aujeszky

26/09/2017

Communicatie ivm meldingsplicht


   > Bijlage : Twenty-second Conference on Food Microbiology

27/06/2016

Analyses mariene toxines

18/03/2015

Uitvoeren van BTV-analyses (bluetongue virus) in geval van afwezigheid van reagentia gecontroleerd conform het MB van 03/04/2014

17/10/2014

Erkenning van laboratoria in het kader van BVD-analyses (boviene virale diarree)

   > Bijlage 1: Belgisch Staatsblad

19/09/2014

Samenwerking FAPAS – BU PT Schemes

   > Bijlage 1: Toestemming tot bekendmaking van resultaten van ringtesten (En)

29/11/2012

Bacteriologisch onderzoek van vlees en opsporing van stoffen met een kiemgroeiremmende werking die worden uitgevoerd in uitvoering van het koninklijk besluit van 22 december 2005

   > Bijlage 1: Advies 25-2012

23/08/2012

Erkenning van laboratoria - Publicatie nieuw koninklijk besluit van 3/08/2012

   > Bijlage 1: Business case
   > Bijlage 2: KB 23/08/2012

02/03/2011

Etappes en modaliteiten bij ontmanteling van een TSE laboratorium

> FDS/LABO/626885

    > Bijlage

> FDS/LABO/501880

    > Bijlage 1

    > Bijlage 2

> FAQ

> Literatuur

26/11/2007

Analyse pesticidenresidu's - Analyse- en rapportagetermijnenProcedures

Datum publicatie

Procedure

Onderwerp

20/06/2024 2018/1192/LAB Rapportering van analyseresultaten door de externe laboratoria (v4)
01/08/2019

2015/915/LAB

 

  • 2015/916/LAB
  • 2015/917/LAB
  • 2015/918/LAB
  • 2015/919/LAB
  • 2015/920/LAB
  • 2015/921/LAB
  • 2015/922/LAB
  • 2015/923/LAB
  • 2015/924/LAB
  • 2015/925/LAB

Instructies aan de erkende laboratoria voor het uitvoeren van TSE tests (v2)

15/05/2017

LAB 986

Behandeling aanvragen voor erkenning van externe laboratoria (v1)
   > Bijlage 1: Formulier voor een aanvraag voor erkenning

 

Vond u deze informatie nuttig?

Answer