Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Ringtesten

Een ringtest is een interlaboratoriumstudie waarbij een groep deelnemers een zelfde monster of reeks monsters ontvangt. Aan de hand van de gerapporteerde analyseresultaten wordt de technische performantie van elke deelnemer beoordeeld.

 

Vond u deze informatie nuttig?

Answer