Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Registreer en/of wijzig uw activiteiten

Aanvraagformulier voor een registratie, een toelating en/of een erkenning

Inleiding

Dit aanvraagformulier stelt de operatoren die actief zijn in de voedselketen in staat om het FAVV volgende zaken door te geven:

  • Melden van een activiteit die onderworpen is aan een registratie;
  • Een aanvraag tot erkenning of toelating indienen;
  • Melden van een stopzetting van de activiteit(en);
  • Wijzigen van hun administratieve gegevens

Ter herinnering, alleen de activiteiten die daadwerkelijk zullen worden uitgevoerd, hoeven te worden aangegeven. Activiteiten die niet worden uitgevoerd, hoeven dus niet te worden aangegeven.

Aanvraagformulier

Het aanvraagformulier is beschikbaar:

Zodra uw afgeronde aanvraag wordt ontvangen, heeft de Lokale Controle-eenheid 30 werkdagen de tijd om het administratieve onderzoek uit te voeren en eventueel een controle ter plaatse uit te voeren en u voor de uitoefening van uw activiteit de vereiste registratie, toelating of erkenning te geven. In voorkomend geval kan u pas beginnen met de uitoefening van de betrokken activiteit of activiteiten na aflevering van de toelating of erkenning.

In het geval dat deze termijn van 30 dagen zou overschreden worden en zonder onderzoek door de Lokale Controle-eenheid, wordt de toelating geacht verleend te zijn.

PDF- en Word-formulieren moeten volledig en correct worden ingevuld en per post, fax of e-mail worden verzonden naar het hoofd van de Lokale Controle-eenheid op het terrein waar uw vestiging zich bevindt.

Wijziging van de situatie voor VVZRL’s – administratieve vereenvoudiging

Voortaan worden in het geval van ondernemingen met rechtsvorm Vennootschap of vereniging zonder rechtspersoonlijkheid (VVZRL) enkel nog de VVZRL's zelf geregistreerd bij het FAVV. De leden moeten niet langer aangegeven worden en de activiteiten, toelatingen en erkenningen worden enkel nog geregistreerd / toegekend op de vestigingseenheden (VEN) van de VVZRL. 

Er is weliswaar één uitzondering: 

  • In het geval waar een lid van een VVZRL nog een extra activiteit heeft, zal dit lid alsnog gekend moeten zijn bij het FAVV. Bovendien zal enkel deze extra activiteit geregistreerd worden op het betrokken VEN van het lid, alsook de eventueel eraan gelinkte toelatingen en of erkenningen.  

De link tussen de VVZRL en de leden dient niet langer gekend te zijn, ook niet in het geval van de bovenstaande uitzondering.  

Om die reden is het specifieke aanvraagformulier om de leden van de VVZRL te identificeren niet langer van toepassing en werd dit verwijderd van deze webpagina. Nieuwe aanvragen van operatoren tot registratie, toelating of erkenning moeten hier rekening mee houden. Aanvragen van VVZRL’s gebeuren nu aan de hand van hetzelfde formulier als voor de andere operatoren.  

Voor de historisch bij het FAVV gekende leden van VVZRL’s die volgens de hogervermelde toelichting niet meer gekend moeten zijn bij het FAVV betekent dit dat de huidige activiteiten op het betrokken VEN automatisch stopgezet zullen worden. In dat kader is geen actie van de betrokken operatoren vereist.