Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Verplichting tot het afficheren van de toelating (of registratie) voor de sector B2C

Nieuw model registratieDe inrichtingen die handelen in de verkoop of de levering van levensmiddelen aan de eindverbruiker (B2C) zijn verplicht om de toelating (of registratie), afgeleverd door het FAVV, te afficheren op een van buitenaf gemakkelijk zichtbare en toegankelijke plaats. De consument zal dus op een zeer eenvoudige manier kunnen vaststellen of het bedrijf in kwestie over de nodige toelating (of registratie) beschikt.

Bovendien staan op de affiche via een QR-code de contactgegevens van het meldpunt waar consumenten met hun vragen en klachten terecht kunnen.

 

De verplichting is van toepassing op alle operatoren die levensmiddelen rechtstreeks aan de eindverbruiker verkopen of leveren, dus ook de ambulante handelaren, bepaalde hoeveproducenten,... De verplichting is niet van toepassing voor de levering van levensmiddelen aan de eindverbruiker via een automaat.


De affiche kan sinds begin 2017 door de operator zelf afgedrukt worden vanuit Foodweb, na inloggen. De operator kan daarbij kiezen om zijn toelating of registratie af te drukken met of zonder zijn inspectieresultaat. Indien de operator er zelf voor kiest zijn toelating of registratie met inspectieresultaat af te drukken, verbindt hij zich ertoe de affiche up-to-date te houden en dus te vervangen wanneer het inspectieresultaat wijzigt. Er bestaat geen verplichting om het inspectieresultaat te afficheren.

Wettelijke basis: K.B. van 16/01/2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het FAVV (B.S. van 02/03/2006).

Mag de operator de taal van de affiche kiezen? (PDF)

Modellen :

Het model is sinds 2 januari 2024 gewijzigd (= aangepast aan de nieuwe huisstijl van het FAVV). Nieuwe affiches voor registratie en toelating worden volgens het nieuwe model afgeleverd maar beide zullen nog een tijd bij bedrijven zichtbaar zijn.

Oude modellen

Oud model toelating
Oud model toelating
Oud model registratie
Oud model registratie

 

 

 

 

 

 

 

Met inspectieresultaat: 

Zeer goed
Zeer goed
Te verbeteren
Te verbeteren

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe modellen

Nieuw model toelating
Nieuw model
 toelating
Nieuw model registratie
Nieuw
model registratie

 

 

 

 

 

 

 

Met inspectieresultaat

Zeer goed
Zeer goed
Te verbeteren
Te verbeteren