Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Plantaardige productie

Hygiëne in de primaire plantaardige productie

Wetgeving

De Europese en Belgische wetgeving is samengevat in het ELI Hygiëne document. Door op de links te klikken in het document vindt u steeds de laatste geconsolideerde versie van de wetgeving.


Kiemgroenten producenten

Erkenning van productievestigingen van kiemgroenten

Producenten van kiemgroenten moeten erkend zijn onder de volgende activiteit: “PAP 963: Boerderij – kiemgroenten; PL42: Landbouwbedrijf; AC64: productie; PR197: Kiemgroenten. Hiervoor moeten ze een aanvraag indienen bij hun Lokale Controle-eenheid (verdere info en het aanvraagformulier vindt u hier). De voorwaarden voor het verwerven van een erkenning staan beschreven in de bijlage van Verordening (EU) nr. 210/2013. (Nummer CELEX – 32013R0210 - de geconsolideerde wetgeving raadplegen)

Lijst van erkende inrichtingen.

Verplichte microbiologische analyses

De microbiële analyses van kiemgroenten zijn beschreven in Verordening (EC) 209/2019 die Verordening (EG) Nr. 2073/2005 wijzigde. (Nummer CELEX – 32005R2073 - de geconsolideerde wetgeving raadplegen)

Het koninklijk besluit van 13 juli 2014 betreffende levensmiddelenhygiëne voorziet nu in afwijkingen/versoepelingen van de verplichte microbiologische analyses bij rechtstreekse levering van kleine hoeveelheden kiemgroenten (maximaal 30 kg zaden per maand) door de producent aan de eindconsument of aan de plaatselijke detailhandel die rechtstreeks aan de eindverbruiker levert. (aanpassing door het KB van 22 januari 2024- De gecoördineerde versie kan worden geraadpleegd via het ELI Hygiëne document bovenaan deze pagina).

Eisen op vlak van traceerbaarheid

Naast het koninklijk besluit van 14/11/2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen, zijn er aanvullende specifieke eisen voor partijen kiemgroenten en voor partijen zaden bestemd voor de productie van kiemgroenten. Deze eisen zijn vastgelegd in Verordening (EU) nr. 208/2013. (Nummer CELEX – 32013R0208 - de geconsolideerde wetgeving raadplegen)


Irrigatiewater

De Europese Verordening 852/2004 (Nummer CELEX – 32004R0852 - de geconsolideerde wetgeving raadplegen) legt de regels op met betrekking tot het gebruik van water in de primaire productie. Drinkwater of schoon water moet gebruikt worden waar nodig om besmetting te voorkomen.
Verder moet er ook opgelet worden voor blauwalgen. Meer informatie over blauwalgen vind u hier.

Deze omzendbrief verduidelijkt het gebruik van irrigatiewater in de primaire plantaardige productie.


Richtsnoeren voor de productie van verse groenten en fruit

De Europese Commissie heeft richtsnoeren gepubliceerd, 2017/c163/01, die bedoeld zijn om boeren, ongeacht de omvang van hun bedrijf, te helpen met de hygiënevoorschriften voor de productie en verwerking van verse groenten & fruit.