Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Activiteitenfiches

De technische fiches activiteiten hernemen de plaats, activiteit en product codes en hun omschrijvingen.
Ze bevatten bijkomende info over de FAVV activiteiten.
Ze hebben als doel de operatoren, ondernemingsloketten, de certificeringsinstellingen, enz., te helpen om de FAVV activiteiten beter te begrijpen.
Ze zijn nuttig als hulp bij het correct invullen van het registratieformulier gebruikt om de activiteiten aan te geven aan het FAVV.

Uitleg over de template van de fiche (PDF)
Dit document geeft meer informatie over de betekenis van de verschillende velden in de fiche.

Sector: